Política de Privacitat

Política de Privacitat


1. Introducció
De conformitat amb la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals (LQPD), aquesta Política de Privacitat té com a objecte informar a tots aquells Usuaris subjectes a la mateixa del possible tractament de les seves dades personals.

Quan els usuaris visiten el lloc web www.hotansa.com (en endavant, "Lloc" o "Lloc web"), o els perfils corporatius de Hotansa en xarxes socials quan sol·liciten informació, fan una reserva o s’allotgen a Hotansa, tractarem les seves dades personals.

Aquesta Política de Privacitat està destinada a ajudar a entendre quines dades es recopilen i què es fa amb elles.
A l'efecte d'aquesta Política, s'entendrà com “Usuari” a qualsevol categoria d'interessats inclosa en aquest document.


2. Identificació del Responsable del Tractament
• Titular: HOTANSAU, Hotels Andorrans SAU (en endavant denominat l’”Hotel”)
• Domicili social: Passatge Antònia Font Caminal, 1 - Ed. Prat de les Oques, Despaptx 502 - AD700 Escaldes - Engordany
• NIF: A-700666-P
• Email: protecciodades@hotansa.ad


3. Dades personals que tractem
Hotansa recopila dades personals de les següents maneres:
• Dades personals que l'Usuari ens proporciona: quan emplena qualsevol dels formularis a la seva disposició, quan realitza una reserva, es registra a Hotansa o contracta qualsevol de les activitats o serveis que ofereix Hotansa o quan envia les seves dades per a presentar la seva candidatura a una oferta laboral.

• Dades personals que l'Usuari no ens proporciona directament: Hotansa col·labora amb operadors turístics que recaven les dades personals dels Usuaris que realitzen reserves a través de les seves plataformes.

• A través de les Cookies i tecnologies similars: quan visita el Lloc Web, Hotansa fa servir diverses tecnologies per recopilar i emmagatzemar informació i això pot incloure l'ús de cookies o tecnologies similars per identificar el navegador o dispositiu de l’Usuari. Hotansa també utilitza aquestes tecnologies per recopilar i emmagatzemar informació sobre els hàbits de navegació de l’Usuari. L’Usuari pot obtenir més informació sobre el tractament que Hotansa realitza de les seves dades personals obtingudes a través de cookies a la Política de Cookies.

Aquestes dades personals es poden agrupar de forma general en les categories següents:
• Dades identificatives: nom, cognoms, data de naixement, nacionalitat, document d’identitat o passaport, visat.
• Dades de contacte: telèfon, adreça física i de correu electrònic, perfil a xarxes socials.
• Dades econòmica: informació de caràcter econòmic (targeta de crèdit o dèbit, o altres mitjans de pagament)
• Dades professionals: CV, empresa on treballa, càrrec, ocupació.
• Dades de connexió / dades identificatives: IP, logs.
• Dades de videovigilància: imatges captades per càmeres de seguretat ubicades a àrees públiques com passadissos o la recepció de Hotansa.
• Dades de salut: dades proporcionades pels Usuaris relacionades amb necessitats especials o restriccions alimentàries.
Així mateix, tractem dades personals de diferents categories d'interessats que, considerats com a Usuaris en el seu conjunt, de manera enunciativa i no limitativa, són les següents:
• Clients: Dades personals de persones físiques que contracten els serveis oferts per Hotansa, ja sigui directament amb Hotansa o a través d’operadors turístics.
• Usuaris del Lloc Web i xarxes socials: dades personals d'Usuaris que es posen en contacte amb Hotansa a través del nostre Lloc Web, o que accedeixen a qualsevol dels nostres perfils corporatius a xarxes socials com a seguidor o com a usuari independent.
• Proveïdors o col·laboradors: dades personals de persones físiques que, actuant en qualitat de representants legals o interlocutors d’empreses o com a professionals, són proveïdors o col·laboradors de Hotansa.
• Candidats a llocs de treball: dades personals de les persones físiques que s'inscriguin en candidatures d'ocupació ofertes per Hotansa de manera directa a través del nostre Lloc Web i / o en col·laboració amb tercers, incloent plataformes que gestionin ofertes de treball o candidatures d'ocupació.


4. Finalitat del tractament, base jurídica i termini de conservació de les dades personals
Informem a l’Usuari que les seves dades personals seran tractades per a les següents finalitats i bases legitimadores i durant el termini de conservació que es detalla a continuació:

 

Finalitat

Base jurídica

Termini de conservació

Gestió de les reserves i prestació de serveis d’hostatge als clients, processament dels pagaments i altres tractaments relacionats amb la prestació dels serveis: conservació d’equipatges, organització de serveis prestats per tercers (activitat, excursions, taxis o restaurants), facilitar el servei de room service (que implica respectar les restriccions alimentaries o de salut del client), servei de neteja i bugaderia, sol·licituds especials (incloent la informació relacionada amb la salut del client, si aplica).

Compliment de les obligacions contractuals i precontractuals amb el client.

Obligacions legals relacionades amb les transaccions financeres, com la obligació de mantenir la comptabilitat i els registres o recopilar el passaport o carnet d’identitat del client quan la llei ho requereix.

Consentiment del client per a la recopilació d’informació sensible que el client decideixi proporcionar a Hotansa.

 

Durant la vigència de la relació contractual amb el client, i posteriorment, fins a la prescripció de les obligacions legals que poguessin derivar-se.

Les dades vinculades al consentiment, fins que l’Usuari el retiri.

Conferències i esdeveniments: Comunicacions amb els clients sobre la planificació dels esdeveniments, preparació i coordinació dels mateixos, facilitar el servei de càtering, facturació i processament de pagaments i comunicació amb els participants a l’esdeveniment.

Compliment del e les obligacions contractuals i precontractuals.

Obligacions legals relacionades amb les transaccions financeres, com la obligació de mantenir la comptabilitat i els registres.

Durant la vigència de la relació contractual amb el client i posteriorment, fins a la prescripció de les obligacions legals que poguessin derivar-se.[SB1] 

Gestionar la seguretat i prevenció del frau, incloent videovigilància de les instal·lacions de Hotansa

Interès legítim de Hotansa de controlar la seguretat i integritat de les seves instal·lacions a través d’un sistema de videovigilància.

1 mes, excepte que es produeixi algun incident de seguretat, que es podran conservar durant el temps que sigui necessari per a investigar els fets.

Enviament de comunicacions comercials sobre productes o serveis similars als contractats pel client.

Interès legítim de Hotansa, en base a l’article 19.2 de la Llei 20/2014, del 16 d’octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital

Mentre l’Usuari no manifesti la seva oposició a aquest tractament de dades personals.

Atendre les consultes o sol·licituds d’informació que l’Usuari realitzi a Hotansa a través del Lloc Web o de qualsevol canal de comunicació posat a la seva disposició.

Interès legítim de Hotansa en donar resposta a les consultes i sol·licituds d’informació dels Usuaris.

Fins a la resolució de la sol·licitud d’informació i/o consulta de l’Usuari i, posteriorment, el termini necessari per al compliment de les obligacions legals aplicables.

Administrar les interaccions de l’Usuari amb Hotansa a través de les xarxes socials.

Consentiment de l’Usuari al interactuar i/o seguir el perfil de Hotansa a les xarxes socials.

Mentre estigui vigent el perfil de Hotansa a les corresponents xarxes socials.

Manteniment de la relació comercial amb el proveïdor o col·laborador on l’Usuari presti els seus serveis, així com amb els empresaris individuals o professionals liberals amb la finalitat d’establir una relació professional amb Hotansa.

Compliment de les obligacions contractuals i precontractuals amb el proveïdor o col·laborador.

Compliment de les obligacions legals derivades de la relació comercial.

Durant la vigència de la relació contractual amb el proveïdor o col·laborador, i posteriorment, fins a la prescripció de les obligacions legals que poguessin derivar-se.

En cas que l'Usuari remeti a Hotansa el seu currículum i / o sol·licitud de feina, les seves dades es tractaran amb la finalitat d'atendre aquesta sol·licitud i, si escau, permetre participar en un procés de selecció per a un lloc de treball a Hotansa.

Consentiment de l’Usuari

Dos anys des de la finalització del procés de selecció.

En cas que l’Usuari ho hagi consentit expressament, mantenir-li informat sobre els serveis, novetats i ofertes de Hotansa mitjançant comunicacions comercials electròniques.

Consentiment de l’Usuari

Fins que l’Usuari retiri el seu consentiment.

 

 

5. Destinataris
És possible que Hotansa comparteixi o doni accés a les dades personals de l’Usuari amb:

• Proveïdors de serveis que processen dades en nom de Hotansa i segons les instruccions de Hotansa, amb els quals Hotansa ha subscrit el corresponen contracte d’encàrrec del tractament.
• Tercers, quan sigui necessari per a la prestació dels serveis contractats per l’Usuari o amb el seu consentiment:
- Representants o assessors de viatges que proporcionen informació sobre l’Usuari (per exemple, agències de viatges, tour operadors...); - Tercers prestadors de serveis (per exemple, taxis, restaurants, organitzadors d’activitats o excursions...);
- Entitats financeres o bancàries;
- Administracions públiques i forces i cossos de seguretat de l’Estat.


6. Transferències internacionals
És possible que les dades personals de l’Usuari siguin transferides fora d’Andorra, però en tot cas, Hotansa garantirà el compliment de les exigències de la LPQD per a garantir la seguretat i legitimitat del tractament de les dades per part del destinatari, ja sigui perquè es troba en un territori amb una legislació en matèria de protecció de dades equivalent a l’andorrana, o perquè el destinatari es sotmet a les clàusules contractuals tipus de la Comissió Europea, entre d’altres mecanismes regulats per la normativa aplicable.

7. Drets de l’Usuari
L’Usuari pot exercir davant de Hotansa els següents drets relacionats amb les seves dades personals: accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades, així com el dret a no ser objecte de decisions automatitzades amb efectes jurídics per a l’Usuari.

Igualment, respecte als tractaments de dades basats en el consentiment de l’Usuari, aquest també té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a l’exercici dels drets, l’Usuari pot enviar la seva sol·licitud a:

HOTANSA, Hotels Andorrans SAU
Pstge. Antònia Font Caminal - Ed.Prat de les Oques, Despaptx 502 - AD700
Escaldes – Engordany
protecciodades@hotansa.ad

En tot cas, l’usuari també té dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.

8. Canvis o modificacions de la Política de Privacitat

Aquesta Política de Privacitat pot actualitzar-se periòdicament per a reflectir canvis en els tractaments de dades personals.
La present Política de Privacitat es troba actualitzada a Juny de 2022.